v
Reforma javnih službi za zapošljavanje u BiH

Reformski paket podrazumijeva reorganizaciju poslova javnih službi za zapošljavnanje, a kojoj trebaju biti prilagođene i sistematizacije radnih mjesta. Ključni elementi su:
• Razdvajanje poslova evidentičara i savjetodavaca
• Omogućavanje da se evidencija obavlja brzo i tačno (šalter sala, odgovornosti evidentičara)
• Definisanje savjetodavne metodologije (individualno i grupno savjetovanje)
• Uključivanje u savjetodavni proces osoba koje aktivno traže posao i kojima je potrebna podrška službe
• Podrška efikasnom posredovanju (obuke, aktivne mjere, npr. Klub za traženje posla)
• Uvođenje sistema upravljanja učincima.
Sistem upravljanja učincima se bazira na dva strateška cilja u skladu sa mandatom javnih službi za zapošljavanje:
• CILJ EFIKASNOSTI 1: Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada prije prelaska u dugoročnu nezaposlenost
• CILJ EFIKASNOSTI 2: Efikasno obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava nezaposlenih osoba, uz najniže moguće troškove.
Da bi se ciljevi ispunili neophodno je izvršiti proces reorganizacije javnih službi za zapošljavanje, a koja slijedi strateške dokumente: Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2016. - 2020.g., Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH, 2014. i Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2008.-2017.
Ključna usluga koja se mora unaprijediti u sistemu javnih službi za zapošljavanje je savjetovanje u kojem savjetodavac kombinuje nekoliko metoda i koraka:
1. Informativni seminar
2. Trijaža i intervju
3. Pravno savjetovanje
4. Individualno savjetovanje
5. Individualni plan zapošljavanja
6. Produbljeno savjetovanje
7. Identifikacija mogućnosti za nezaposlene
8. Uključivanje u aktivne mjere zapošljavanja
9. Grupno savjetovanje – Klub za traženje posla
10. Informaciono-motivacioni seminari.
Cilj savjetovanja jeste aktiviranje nezaposlenih kako bi postali odgovorniji za vlastitu situaciju i aktivniji u iznalaženju rješenja. To je proces u kojem savjetodavac usmjerava pojedinca te pruža podršku u prikupljanju informacija, donošenju odluka i razumijevanju njihovih posljedica.